Veel mensen staan nog midden in het leven maar verzanden in de steeds groter wordende digitale wereld. Anderen zijn door omstandigheden niet in staat zijn om zaken online te regelen of hebben eenvoudigweg geen tijd of energie (meer) voor langslepende en tijdrovende (juridische) overheidsprocedures.

Wat dan te doen wanneer je twijfelt aan de juistheid van vastgestelde waarde van je huis of pand?

VLOK Consultancy begeleidt mensen graag bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen vastgestelde WOZ-waarden, maar ook bij de veelal slepende regelingen voor de bewoners van het Groningse aardbevingsgebied staan wij gedupeerden bij. Wij hebben de wijsheid echter niet in pacht en brengen onze cliënten daarom in contact met ervaren en lokale deskundigen op het gebied van taxatie, schade-expertise en juridische vraagstukken. Wij werken samen met unieke voor de plaatselijke markt ontwikkelde internetsites waarbij de cliënt middels een elektronisch dossier alle handelingen transparant kan inzien. VLOK Consultancy werkt hierbij samen met ervaren bedrijven waaronder Bezwaar WOZ-waarde en het Steunpunt Bevingschade welke werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers inzake procedures tegen onterecht vastgestelde WOZ-waarden en aardbevingschade.

VLOK is een verwijzing naar de door de Waarderingskamer (het zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken) steeds vaker in acht genomen waarderingsfactoren voor onroerende zaken: Voorzieningen, Ligging, Onderhoud en Kwaliteit.