VLOK Consultancy begeleidt bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen door gemeenten vastgestelde WOZ-waarden alsmede de regelingen voor bewoners van het aardbevingsgebied

 

Wij werken samen met unieke voor de plaatselijke markt ontwikkelde internetsites waarbij de cliënt middels een elektronisch dossier alle handelingen transparant kan inzien.

VLOK Consultancy werkt hierbij samen met ervaren bedrijven waaronder Bezwaar WOZ-waarde en het Steunpunt Bevingschade welke werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers inzake met name aardbevingschade en procedures tegen onterecht vastgestelde WOZ-waarden.