Opgewekt, Sociaal vaardig en Plichtsgetrouw.

Mijn huidige functie als front office medewerkster bij VLOK Consultancy spreekt mij vooral aan, omdat het hier gaat om de dienstverlening. Een goede dienstverlening is niet altijd vanzelfsprekend en dat is jammer. Daarom ben ik blij met mijn enthousiaste persoonlijkheid een steentje bij te kunnen dragen aan een goede dienstverlening voor o.a. bezwaarwozwaarde.nl en steunpuntbevingschade.nl.

Als front office medewerkster ben ik het eerste aanspreekpunt voor o.a. de klanten van Bezwaar WOZ-waarde en het Steunpunt Bevingschade. Ik verwelkom hen op de mij bekende vriendelijke wijze en bied eerstelijns ondersteuning en algemene informatie. Voorts bedien ik de telefoon tijdens spreekuren en verricht ik lichte administratieve werkzaamheden waaronder vooral het verwerken van gegevens in de digitale klantendossiers.

Inmiddels ben ik ook steeds meer inhoudelijk betrokken bij de talloze dossiers als bemiddelaar tussen klant en derden.

Wil je meer weten? Op LinkedIn kun je mijn uitgebreide profiel lezen.

Persoonlijke kwaliteiten

Opgewekt

Door mijn positieve instelling ben ik altijd erg enthousiast en vrolijk. Dit heeft meestal een positieve invloed op de mensen in mijn directe omgeving.

Sociaal vaardig

Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en heb door mijn communicatieve vaardigheden ook geen problemen met het maken van nieuwe contacten.

Plichtsgetrouw

Wanneer ik een afspraak maak zal ik altijd alles aan doen om deze ook na te komen. Indien dit toch niet gaat lukken zal ik dit direct melden.