Wij van VLOK Consultancy ondersteunen en adviseren inwoners van het aardbevingsgebied ook bij het aanvragen van de verschillende subsidieregelingen en vergoedingen. Wij nemen graag uw zorgen weg in het gehele proces en checken ook of u mogelijke nog in aanmerking komt voor aanvullende regelingen en vergoedingen. Het mislopen van een vergoeding is hiermee uitgesloten.

geldende regelingen en vergoedingen SNN

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

Derde ronde subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000,-. Deze subsidie is sinds 6 juli 2022 in stappen – per gemeente – opengesteld. Op de website van o.a. het SNN staat vermeld voor welke postcode gebieden de subsidie geldt. U kunt de subsidie gebruiken voor het verduurzamen of verbeteren van uw woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen, HR++glas of een warmtepomp. ook behoort een schilderbeurt of een nieuwe badkamer tot de mogelijkheden.

Zit uw woning in het versterkings-programma van NCG?

U komt in aanmerking voor een subsidie van € 17.000,- voor het verbeteren en verduurzamen van uw woning of gebouw. Dit omdat u al lang wacht op de beoordeling. Daardoor heeft u onderhoud of investeringen aan uw woning of gebouw misschien uitgesteld. Met deze subsidie kunt u uw woning of gebouw duurzamer maken en verbeteren.

Subsidie waardevermeerdering

Bent u woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende aardbevingsschade? En heeft u voor 1 december 2022 een schaderapport of schadevergoeding van € 1.000,- of hoger ontvangen van het IMG? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om uw huis duurzamer te maken.

VOOR EEN VOlledig overzicht van alle subsidieregelingen

geldende regelingen en vergoedingen IMG

Waardedalingsregeling

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als onverkochte woningen.

Vergoeding immateriële schade

Bij veel mensen veroorzaakt bodembeweging (zoals aardbevingen) geestelijk leed en verdriet. Soms zijn de gevolgen hiervan zo groot, dat een vergoeding gegeven kan worden voor dit leed en verdriet. Daarom is door het IMG de regeling immateriële schade ontwikkeld. Om te beoordelen of iemand recht heeft op een vergoeding voor immateriële schade, dient uw persoonlijke situatie in beeld te worden gebracht.

Helaas kunnen wij onze dienstverlening niet gratis verrichten, maar wij zijn er van overtuigd dat de kosten voor u zeker in verhouding staan met de uiteindelijke opbrengst. Middels een af te geven machtiging nemen wij al uw werkzaamheden uit handen en u betaalt onze vergoeding pas wanneer de subsidie aan u is overgemaakt door de bevoegde instantie. Afhankelijk van de subsidie, bedragen de kosten tussen de 5 en 10% van de verkregen subsidie.