Het Gerechtshof heeft al in 2018 bepaald dat de NAM het waardeverlies van woningen en gebouwen moet compenseren in gebieden waar bewezen is dat aardbevingen voorkomen. Het maakt hierbij geen verschil als er sprake is van verkoop of niet. Iedere huidige eigenaren, maar waarschijnlijk ook voormalige eigenaren, hebben recht op waardecompensatie.

undefined

Minister Wiebes heeft vorig jaar de nieuwe waardecompensatie regeling op basis van een advies van de commissie Hammerstein gepresenteerd. In deze nieuwe regeling krijgen alle woningbezitters een vergoeding voor de waardedaling van hun huis. Deze vergoeding bedraagt een percentage van de WOZ-waarde uit 2020, waardepeildatum 01-01-2019, in postcode gebieden waar aardbevingen voorkomen. Het is in deze regeling uiteraard van belang dat de WOZ-waarde van uw woning correct en niet te laag is vastgesteld. De regeling dient door het nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in 2020 te worden uitgevoerd. Eigenaren hebben hierbij alleen in 2020 de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde.

In het verleden is er vaak terecht door gemeenten in het aardbevingsgebied een aftrek toegepast op de WOZ-waarde in verband met de aanwezigheid van fysieke aardbeving en rompslompschade. Deze schades zijn thans veelal hersteld waardoor de WOZ-waarde te laag kan zijn vastgesteld. Dit kan in de waarderegeling van Minister Wiebes zeer nadelig voor u uitpakken.

Stel dat een voormalige  aardbevingsschade van € 7.500,- in het verleden in mindering is gebracht bij het vaststellen van de WOZ-waarde bij een woning in Loppersum. De totale aftrek op de WOZ-waarde bedroeg daardoor inclusief de rompslompschade € 10.000,-. In de waarderegeling van Minister Wiebes zou het betekenen dat een eigenaar van een woning in Loppersum € 1.280,- aan waardecompensatie kan mislopen (12,8% van € 10.000,-) doordat de aardbevingschade correct is hersteld.

Ook een recent nieuw geplaatste keuken of uitgevoerde verbouwing kan een extra waardecompensatie opleveren van duizenden euro’s. Een juiste WOZ-waarde biedt u uiteindelijk de weg naar een eerlijke en maximale compensatie voor de waardevermindering door aardbevingen van hun woning of gebouw.

Laat daarom uw WOZ-waarde door bezwaarwozwaarde.nl controleren. Bezwaarwozwaarde.nl maakt als het nodig is kosteloos bezwaar tegen een onjuist vastgestelde WOZ-waarde. Het kan u duizenden euro’s verschil maken.

Laat u hierbij niet leiden door beweringen van uw gemeente dat u zonder een ervaren en onafhankelijke adviseur zelf met uw gemeente overleg kan voeren. Onze jarenlange ervaring leert dat uw gemeente het eigen belang voorop stelt inzake de bepaling van de WOZ-waarde. Er wordt door gemeenten weinig tot geen rekening gehouden met de situatie van haar eigenaren van woningen en bedrijven inzake de door aardbevingen verrichte waardevermindering. Het bewijs van het (falende) beleid van de gemeenten in het aardbevingsgebied is helaas eenvoudig aan te tonen. Tot op dit moment heeft er geen enkele gemeente in het aardbevingsgebied haar burgers geinformeerd waarom een juiste WOZ-waarde in 2020 van groot belang is voor de waardecompensatie regeling van Minister Wiebes. Het nalaten van deze belangrijke informatie geeft aan dat uw belang niet hetzelfde belang van uw gemeente is inzake een maximale en eerlijke compensatie van de waardevermindering van uw woning of bedrijf door aardbevingen. Bezwaarwozwaarde.nl bewijst al meer dan 10 jaar onafhankelijk de belangen van mensen in het aardbevingsgebied op de juiste wijze en kosteloos te kunnen behartigen waardoor duizenden eigenaren zijn geholpen. Wij kunnen onze dienstverlening gelukkig uitvoeren door het besluit proceskosten vergoeding bestuursrecht. Deze regeling van de overheid maakt het voor ons mogelijk om gedupeerden van aardbevingsschade samen met ervaren adviseurs en taxateurs kosteloos bij te staan.  De regeling is hierdoor een waar geschenk voor inwoners van het aardbevingsgebied waardoor kosteloze, deskundige en onafhankelijke bijstand mogelijk is en een maximale en eerlijke compensatie voor de waardevermindering door aardbevingen een stapje dichterbij komt.

Klik voor meer informatie