Zo werkt het

Wij maken dan namens u bezwaar bij de gemeente en gaan na overleg met u eventueel in (hoger) beroep. Als gezegd: tot aan de toekenning van het bezwaar betaalt u helemaal niets!

  1. klik op het logo
  2. vul de WOZ-waardebeoordeling in op bezwaarwozwaarde.nl en klik op beoordeel mijn WOZ-waarde
  3. U ontvangt via uw email een link om uw account te activeren. Door op de link te klikken activeert u uw account. Nadat u uw account hebt geactiveerd bezwaarwozwaarde.nl de  waardescan uitvoeren.
  4. U ontvangt van bezwaarwozwaarde.nl via uw email de uitslag van de waardescan. In het geval bezwaarwozwaarde.nl van mening is dat het zinvol is om bezwaar in te dienen, is deze email vergezeld van een opdrachtbevestiging en een machtiging als bijlagen. Is de WOZ-waarde correct dan treft u die bijlagen niet aan.
  5. retourneer de ontvangen opdrachtbevestiging en de machtiging per email en sluit de gemeentelijke beschikking bij.