WOZ-waarde te hoog? Wij kunnen u helpen. Samen met Bezwaar WOZ-waarde kunnen wij kosteloos bezwaar maken tegen de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde en zo nodig beroep instellen bij de rechtbank. Als onderdeel van de bezwaarprocedure wordt het pand door een gecertificeerd WOZ-taxateur persoonlijk en ter plaatse op de juiste waarde geschat waarbij hij tevens een eerste inventarisatie zal maken van eventuele aanwezige (aardbeving)schade.

VLOK Consultancy maakt gebruik van de unieke voor de plaatselijke markt ontwikkelde internetsite van bezwaarwozwaarde.nl waarbij u als cliënt middels een elektronisch dossier alle handelingen transparant kan inzien.

Onze service is volledig kosteloos

Onze service is volledig kosteloos. Wanneer de gemeente het bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Dit is geregeld in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend. Deze vergoeding is onze verdienste. U profiteert van de belastingverlaging als gevolg van de verlaging van de WOZ-waarde.