Iedere eigenaar heeft recht op waardecompensatie? Het maakt volgens het Gerechtshof geen verschil als er sprake is van verkoop of niet. Iedere eigenaar van een woning of een gebouw heeft recht op waardecompensatie in gebieden waar aardbevingen voorkomen. Het gebied waar eigenaren recht hebben op waardecompensatie beperkt zich dus niet alleen tot Groningen. Ook gedupeerden in Drenthe hebben recht op vergoeding van waardeverlies indien er aardbevingen voorkomen.

Cruciale rol voor WOZ-waarde bij compensatie waardevermindering? Doordat meer dan 100.000 eigenaren van woningen en gebouwen volgens de uitspraak van het Gerechtshof recht hebben op waardecompensatie, ligt het volgens veel deskundigen voor de hand dat de WOZ-waarde een belangrijke rol gaat spelen bij de vaststelling van het waardeverlies. De waardeontwikkeling van de WOZ-waarde over een langere periode in het aardbevingsgebied zal hierbij vergeleken worden met de waardeontwikkeling van een vergelijkbare woning in een vergelijkbare omgeving waar geen aardbevingen plaatsvinden. Het verschil in waardeontwikkeling tussen deze twee gebieden kan daarna als basis dienen voor de waardecompensatie.

Een te hoge WOZ-waarde is daardoor ongunstig. Maak daarom bezwaar via bezwaarwozwaarde.nl. Het CBS maakt thans al deels gebruik van deze methodiek bij de analyse inzake de ontwikkeling van de woningmarkt in Groningen!

Bron en meer informatie: Steunpunt Bevingschade