Wij nemen bewoners van het aardbevingsgebied zaken uit handen die zij zelf niet willen of kunnen uitvoeren.

Dikwijls weten zij niet goed wat hun rechten zijn en zijn de diverse regelingen voor hen niet goed toegankelijk en/of te begrijpen. Deze cliënten wensen bijstand die zij niet kunnen krijgen van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) of de NAM.

Wij adviseren en geven administratieve ondersteuning bij o.a.:

  • het bezwaar op het besluit van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen en  beroep op het besluit van de onafhankelijke commissie advisering bij de rechtbank in het schadeprotocol Groningen
  • de waardecompensatie/waarderegeling van de NAM
  • de waardevermeerderingsregeling via het subsidieloket van het SNN