Oneens/aanvechten schaderegeling?

Wij nemen bewoners van het aardbevingsgebied zaken uit handen die zij zelf niet willen of kunnen uitvoeren.

De ervaring leert dat de aangeboden schaderegeling alsmede de schadeafhandeling voor gedupeerden (zwaar) onvoldoende is. U als gedupeerde dient door deze nalatigheid zelfstandig actie te gaan ondernemen tegen grote en kapitaalkrachtige instanties. Het is bewezen dat deze instanties een ander belang hebben dan uw belang.

Gedupeerden wensen bijstand die zij niet kunnen krijgen van o.a. de nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) of de NAM.

Wij adviseren en geven administratieve ondersteuning bij o.a.:

  • het bezwaar op het besluit van de nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
  • de waardecompensatie/waarderegeling van de NAM
  • de waardevermeerderingsregeling via het subsidieloket van het SNN

VLOK Consultancy werkt nauw samen met het Steunpunt Bevingschade en maakt hierbij gebruik van een systeem waarbij gedupeerden middels een elektronisch dossier alle handelingen transparant kunnen inzien.

Steunpunt Bevingschade is in 2014 opgericht en is inmiddels het strikt onafhankelijk van de NAM, het CVW, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade, de Nationaal Coördinator en de overheid optredend orgaan waar gedupeerden advies en begeleiding kunnen krijgen. Deze begeleiding en advisering bestaat zowel voor het herstellen van fysieke schade, het compenseren van de waardevermindering door aardbevingen, advies bij het versterken van woningen en gebouwen alsmede juridische bijstand inzake geschillen voortkomende uit aardbevingsschade.