Waardedalingsregeling

Nieuwsbrief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen of Instituut Mijnbouwschade Groningen gemist of niet ontvangen? Wij zetten graag de belangrijkste punten voor u op een rij!

Wanneer kun het aanvragen?
Vanaf 1 september start de regeling voor woningeigenaren in de gemeenten
Loppersum en Appingedam. Twee maanden later volgen meer gemeenten.

Hoe wordt het nu berekend?
Anders dan voorheen is het nu niet meer nodig de woning
verkocht te hebben. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft besloten dat compensatie ook mogelijk moet zijn als de woning nog in bezit is. Er wordt dan gerekend met de WOZ-waarde 2020 met waardepeildatum 01-01-2019.

Voor verkochte woningen wordt de verkoopprijs gebruikt. Met die waarde en het percentage waardedaling wordt berekend wat de waarde van de woning had moeten zijn als er geen bevingen waren geweest. Het verschil tussen de huidige waarde en wat de waarde had moeten zijn, wordt gecompenseerd.

Wie komt in aanmerking voor de Waardedalingsregeling?

De Waardedalingsregeling is bedoeld voor eigenaren van woningen waarbij in de periode waarin zij eigenaar waren, een verschil in waarde is opgetreden doordat de woning ligt in het gebied waar aardbevingen uit het Groningenveld voorkomen. Hiervoor moet men eigenaar van een woning zijn (geweest) in de periode tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019.

Het Steunpunt Bevingschade heeft voor u het percentage waardedaling per gemeente en postcodes die thans voor vergoeding in aanmerking komen, voor alle duidelijkheid gepubliceerd op zijn website: steunpuntbevingschade.nl